Giỏ hoa nhựa giả mây 19

kích thước:

Màu sắc:

Chất liệu: